Elen funkar inte, vad ska jag göra?

Om du upplever ett strömavbrott i ditt hem och det inte finns något regionalt strömavbrott, finns det en god chans att säkringarna har gått. Du kan enkelt se detta genom pluggarna i mätarskåpet. Hur ser detta ut på fönstret i stopparens lock.

Hur ska man agera?

Om du misstänker kortslutning måste du ta bort den enheten som du tror orsakade kortslutningen från ditt hem. Enheten kan inte längre användas säkert. Om det bara finns en överbelastning kan du förhindra strömavbrott genom att inte slå på för många enheter samtidigt. En annan, mer permanent lösning är att ha en extra grupp installerad av en erkänd installatör. Detta kommer att placera grupper så att grupperna inte blir överbelastade lika snabbt.

Ta inga risker

El är livshotande. Om säkringar inte användes i dagens hem skulle många fler hem brinna ner. Att elen stoppas vid överbelastning är en mycket viktig uppgift. Propparna skyddar elnätet från överhettning. Om detta inte gjordes kan de elektriska ledningarna bli för heta och leda till brand. Det är därför viktigt att inte ta några risker. El är livshotande. Om du inte kan lösa problemet, ring alltid en erfaren elektriker. Du kan då vara säker på att problemet kommer att lösas professionellt och att risken för problem är mycket liten. Man vill verkligen inte chansa och hoppas att man har tillräckliga kunskaper för att huset inte ska brinna ner medan du sover. Kontakta oss som din elektriker i Göteborg, va på den säkra sidan!