HUVUDSÄKRINGAR I HEMMET

Elcentralen i ditt hem är byggt med olika komponenter. Tänk till exempel på grupplådan i elcentralen, jordläckaromkopplaren, huvudsäkring och så vidare. Många har ingen aning om den exakta effekten av de olika elementen. I många fall måste de bara ta itu med de proppar som hoppar ur elcentralen när det till exempel är problem med elektriska apparater. Att byta ut en sådan grupp räcker för att återställa strömförsörjningen. I undantagsfall kommer huvudsäkring också att gå ur elcentralen. Våra elektriker kommer att berätta mer om hur huvudsäkringen fungerar i den här artikeln. Varje byggnad i Nederländerna är normalt utrustad med en sådan huvudsäkring.

Förhindra brand med huvudsäkring i ditt skåp

Du kan jämföra huvudsäkringens funktion något med pluggen från enskilda grupper i elcentralen. Så fort strömmängden blir för stor kommer kontakten från en sådan grupp att springa ut ur elcentralen. Dessa pluggar har ett lägre anslutningsvärde för huvudsäkring i centralen. Om anslutningsvärdet för huvudsäkring överskrids kommer det också att hoppa ut ur mätrutan. Strömförsörjningen i huset stängs omedelbart på detta sätt. Det minskar risken för brand på grund av kortslutning eller andra problem med dina elektriska apparater. Huvudsäkring erbjuds med olika anslutningsvärden.

En lös eller flera huvudsäkringar i huset

När du tittar i centralen är det möjligt att du inte hittar en utan flera huvudsäkringar. Det är inte ovanligt att husen är utrustade med två eller tre huvudsäkringar. Detta beror delvis på husets storlek. En grupp är ansluten till en huvudsäkring. Ofta har vardagsrummet en egen grupp, garaget har en egen grupp, köket har sin egen grupp och så vidare. Antalet grupper kommer att begränsas i mindre bostäder. Antalet huvudsäkringar i mätrutan är därför också litet.

Jämför anslutningsvärdet för huvudsäkringarna

Inte bara antalet huvudsäkringar i mätrutan kan variera. Det anslutna värdet för de olika huvudsäkringarna kan också avvika. Standardvalet är att använda huvudsäkringar med ett anslutningsvärde på 26 A. Grupper i elcentralen har ofta ett anslutningsvärde på 17 A. Det kan dock hända att du använder en relativt stor mängd ström eller att du behöver högre effekt. Tänk på ett hus där du lagar mat på el istället för gas. I ett sådant fall är det klokt att välja huvudsäkringar med ett högre anslutningsvärde. En elektriker i Göteborg kan ge dig råd om detta.