Steg-för-steg-plan: hur man byter ut ett uttag själv

Ska du modernisera ditt hem eller har du gjort det nyligen? Då kan dina uttag inte lämnas kvar. Detta är verkligen fallet om du bor i ett relativt gammalt hus och inte har gjort någonting mot uttagen under alla dessa år. Vägguttagen är inte längre vare sig snygga eller lika säkra som de en gång var. De flesta människor tycker att byte av uttag låter som ett jobb för en elektriker. Om du är lite behändig kan du också göra det själv. Många människor vet bara inte hur man ska göra. Gäller detta också för dig? Då har du kommit till rätt ställe. Med steg-för-steg-planen nedan kan du själv byta ut uttagen.

Steg ett: stäng av strömmen och ta bort det gamla locket

Eftersom du arbetar med el ska du alltid koppla bort strömmen innan du börjar byta uttag. Vänd omkopplaren för gruppen till vilken uttaget är anslutet. Är du inte säker på vilken grupp det är? Stäng sedan av huvudströmbrytaren. Testa sedan med en spänningsmätare om strömmen faktiskt kommer från uttaget. Mäter inte voltmätaren ström? Skruva först ut höljet på väggen.

Steg två: koppla bort strömkablar

Skruvade du av locket? Ta sedan försiktigt bort den från väggen. De elektriska ledningarna blir då synliga. Dessa är fortfarande anslutna till det gamla uttaget. Innan du kan ta bort det här uttaget måste du först koppla bort dessa ledningar. Gör detta noggrant eftersom det är viktigt att ledningarna förblir intakta. Först då kan du använda det nya uttaget utan problem.

Steg tre: Anslut ett nytt uttag

När du har tagit bort det gamla vägguttaget kan du sätta i det nya. Först och främst måste du ansluta ledningarna. Är ändarna på detta fortfarande tillräckligt starka? Då kan detta göras utan problem. När de inte längre är robusta, kapa lite och ta bort kabeln. Sedan kan du ansluta dem till det nya uttaget utan problem.

Det är viktigt att alltid ansluta ledningarna korrekt till vägguttaget. Om det gäller ett enda uttag är det inte svårt. Är det ett uttag med strömbrytare? Anslut alltid den gröna eller bruna matningskabeln till P-kontakten. Finns det en jordledning i tillägg? Fäst den i så fall på jordanslutningarna. När allt är ordentligt anslutet, skruva tillbaka uttaget på väggen.

Steg fyra: Slå på strömmen igen

Har du genomfört de tre stegen ovan? Vrid då på strömbrytaren i mätarskåpet igen. Detta slår på strömmen igen. Kontrollera alltid om uttaget fungerar. Koppla in och se om enheten har ström. I så fall har du bytt ut ditt eget uttag.

Ring en professionell

Kan du inte lösa problemet med hjälp av ovanstående steg? Eller tror du att det skulle vara bättre att inte försöka byta det här uttaget helt själv? Kontakta i så fall oss som elektriker i Göteborg. Du har kommit till rätt ställe om du söker efter en erfaren och skicklig elektriker. Vi skickar gärna en elektriker till ditt hem för att göra det här jobbet så kan vi garantera ett bra resultat.